کارخانه بذرفدک اخبار و تازه ها

دریافت گواهی بین المللی صادرات بذر ذرت OECD توسط شرکت تولید بذر فدک

در راستای احترام به حقوق مشتری و همچنین ارتقاء دستگاه های خطوط فرآوری و تولید بذر ذرت به فن آوری روز دنیا، شرکت کشت و صنعت فدک به عنوان اولین کارخانه تولید بذر ذرت در ایران، موفق به ... بیشتربدانیم
1