محصولات

ذرت گازدا آرمان سبز آدینه

خصوصيات ظاهري

دندان اسبی، 16 تا 17 ردیف دانه روی بلال

خصوصيات رقم

به منظور تولید دانه از گروه میان رس، قدرت جوانه زنی اولیه بالا، عملکرد بالا، ارتفاع بلند

مقاومت گياه

مقاوم به تنشهای محیطی و بیماریها

تراكم كشت

60تا 70هزاربوته در هكتار

نظرات کاربران

ارسال دیدگاه

محصولات مرتبط