محصولات

ذرت ماکسیما آرمان سبز آدینه

خصوصيات ظاهري

دندان اسبي، 17 تا 19 رديف دانه روي بلال

خصوصيات رقم

دو منظوره براي توليد علوفه و دانه، هيبريد تري وي كراس از گروه ميان رس، قدرت جوانه زني اوليه بالا، عملكرد بالا

مقاومت گياه

مقاوم به تنشهاي محيطي وبيماريها

تراكم كشت

علوفه اي: 70 تا 80  هزاربوته در هكتار
دانه اي: 50 تا 70 هزار بوته  در هكتار

نظرات کاربران

ارسال دیدگاه

محصولات مرتبط